گردشگری در آبادانی است!

گردشگری در آبادانی است!

موضوع گردشگری، خوب یا بد، چندسالی است که ورد زبان‌ها است. دربسیاری‌از مجامع‌و گروه‌های کارشناسی یکی‌از اصلی‌ترین پایه‌های پیشرفت یک شهر یا کشور را گردشگری عنوان می‌کنند. در مجامع حرفه‌ای شهرسازی‌و مدیریت‌شهری هم همه‌جاصحبت‌از گردشگری است. البته مثال‌های فراوان هم دم دست همه هست. از ونیز ایتالیا و کن فرانسه تا دارالاسلام برونئی و شانگهای چین. در این میان یک پرسش بی‌پاسخ وجود دارد. آیا توریست، چه داخلی و چه خارجی حاضر است به هرکجا که ما اسمش را جاذبه گردشگری گذاشتیم سفر کند و پول خرج کند؟

شهر و خاطره!

شهر و خاطره!

. شهر باید بتواند برای شما تولید خاطره کند. نه فقط برای شخص شما به عنوان یک فرد، بل برای شما به عنوان یک شهروند. بزرگ‌ترین دغدغه معماران و شهرسازان این است که چه رویدادها و در چه مکان‌هایی باید اتفاق بیفتد تا برای شما تبدیل به خاطره شود.

آبادی و گردشگری

آبادی و گردشگری

در قاموس و نگاه پیشرو، برای جذب گردشگر باید آبادی و نشاط محیطی را سرلوحه عمل قرار داد. گردشگر باید فضا و مکان زیبا را ببیند و با انسان‌هایی هم‌تراز خود آشنا شود. جلب ترحم گردشگر به بدبختی‌ها و زندگی دون‌مایه مردم، هرگز، افتخار نیست. این نوع گردشگری، هرگز مایه پیشرفت نمی‌شود.