موزه سکه

موزه سکه در سال ۱۳۴۲ خورشیدی و با همت تیمسار فرج‌الله آق‌اولی مدیر عامل وقت بانک سپه تأسیس شد. بانو شیرین ملکزاده بیانی به عنوان کارشناس سکه مسوول گردآوری این مجموعه در سال‌های پیش و پس از آن بود و چیدمان و رده‌بندی سکه‌های موزه با نظارت مستقیم وی صورت پذیرفت.

موزه پست و تلگراف

موزه پست و مخابرات در بهمن ماه ۱۳۶۹ به نام موزه پست شروع به کار کرد. این موزه در یکی از قدیمی‌ترین و شکیل ترین عمارت‌های دولتی تأسیس شده که از دو طبقه متشکل ازسالنها و غرفه های متعدد تشکیل شده و مکانی مناسب جهت بازدید مشتاقان دیدار آثارتاریخی و کهن است. در سال ،۱۳۷۴ موزه پست به موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن و در ،۱۳۷۸به موزه پست و مخابرات تغییر نام داد.

موزه ایران باستان

بیشترین جلوه تاریخ موزه داری ایران را در ایجاد موزه ایران باستان باید جستجو کرد. این موزه، نخستین موزه ملی ایران وموزه مادر است و هم زمان با مجموعه کاخ دادگستری شهربانی وزارت امور خارجه وزارت جنگ وسر در باغ ملی بنا و درسال۱۳۱۶گشایش یافت.

تماشاخانه سنگلج

۵۵ سال پیش، تماشاخانه سنگلج در همسایگی نه‌چندان دور محله افتتاح شد. از همان آغاز، این‌جا مکانی شد برای بخش مهمی از تئاتر و نمایش ایران. آنانی که آن سال‌ها را تجربه یا مطالعه کرده‌اند به یاد می‌آورند یا می‌دانند مکان‌های نمایش آن زمان، تا حد زیادی، معرف نوع و گرایش تئاترهایی بود که نمایش داده‌می‌شد.

عمارت شقاقی

در کمرکش غربی خیابان کوشک تهران، عمارتی تاریخی هست که توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. با تزییناتی در حد افراط در بدنه و نمای ساختمان و قدمتی تاریخی. البته قدمت بنا به صدسال نمی‌رسد ولی سبک معماری آن گوشه‌ای از معماری تلفیقی اواخر دوره قاجار است. ترکیب معماری سنتی با آرایه‌های اروپایی.”عمارت شقاقی”