مستند جام جان

بی‌تردید، فروغ فرخزاد بزرگ‌بانوی شعر معاصر ایران است. او زندگی پرتلاطمی داشت ولی در تمام لحظه‌ها عاشقانه زیست و عاشقانه سرود. مرگ نابهنگامش هم رویدادی بزرگ و تلخ بود که هنوز هم از یاد دوستدارانش نرفته. هر قصه و گزارشی از زندگی این عزیزِ شعر ایران باشد باید با ولع شنید و دید. حالا، فرصت یافته‌ایم روایت آن زندگی را از زبان ناصر صفاریان بشنویم که خود راوی بزرگ مستند ایران است.