گزارش مستند صد و یک سال بلدیه

گزارش مستند صد و یک سال بلدیه

مستند «بلدیه» در سال ۱۳۸۷ ساخته‌شده.کارگردان می‌گوید در پی آن بوده که روند بلدیه در تهران را به شکلی مستند کند که قابل استناد در مطالعات و پژوهش‌های آیندگان باشد. علاوه برآن، در آیینه بلدیه و تغییرات آن تلاش شده تحولات اساسی جامعه مدنی تهران هم مورد غفلت قرار نگیرد. در طول صد و یک سال موضوع مستند، شهرداران زیادی به مسند قدرت می‌رسند و هریک به زعم خویش کارهایی برای شهر انجام می‌دهند. این فیلم می‌کوشد نتایج اعمال آن‌ها را در حد معقول گزارش کند بی‌آن‌که وارد قضاوت در مورد هریک از آن‌ها شود.

گزارش مستند چنارستان

گزارش مستند چنارستان

«چنارستان» سومین مستنداز چهارگانه «تهران» است که در خانه اردیبهشت اودلاجان به نمایش درآمد. دو مستند قبل‌تر «ساعت عمارت خورشید» کارِ ارد زند و «میدان بی‌حصار» از مهرداد بهزادیان بود. چهارمی هم «بلدیه» از ارد عطارپور خواهدبود. در ابتدای جلسه گپ‌وگفت درباره مستند، آفریده، کارگردان، گفت فیلم در سال ۱۳۹۲ ساخته‌شده و امروز احساس می‌کند چه رویدادهای عجیبی در این ده سال در خیابان ولیعصر افتاده که نیازمند ساخت اثر یا آثاری تازه با موضوع این خیابان است.

گزارش مستند ساعت عمارت خورشید

گزارش مستند ساعت عمارت خورشید

نخستین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان در سال ۱۴۰۲ به نمایش مستند «ساعت عمارت خورشید» از ارد زند اختصاص داشت. یکی از چهار مستندی که با موضوع تهران، در چهار هفته نمایش داده‌خواهدشد. در ابتدای نشست، ارد زند ازخاطراتی گفت‌که در ارتباط با کودکان کار در محله امام‌زاده داشت و تا شیوع کرونا ادامه داشت. مستندساز با نقل این خاطرات، آشنایی خود با محله را یادآور شد و خود را بخشی از فرهنگ این محله دانست.

گزارش مستند میدان بی‌حصار

گزارش مستند میدان بی‌حصار

فیلم میدانِ بی‌حصار «پانزده سال پیش ساخته‌شده، در آن زمان ما فکر می‌کردیم اثری پیشرو و نوگرا ساخته‌ایم. در آن دوره، اسناد و منابع بسیار کم بود. امروز به‌کمک رسانه و فضای مجازی می‌توان راحت‌تر از قبل فهمید در چه وضعی قرار داریم و چه اتفاقاتی می‌افتد. طبعا، فیلم با داده‌هایی که در آن موقع در دسترس بود، ساخته‌شد. فراتر از کسروکاست منابع، برای ساخت یک مستند، چیزی که اهمیت زیاد دارد این است که بدانیم دنبال چه ایده‌ای هستیم. در واقع، درون‌مایه فیلم است که اهمیت دارد. یک رشته منابع و اطلاعات داشتیم که می‌خواستیم در اختیار مخاطب بگذاریم. در جریان مطالعات، چیزی که جذاب بود، این بود که انگار رویدادهای تاریخی، به تناوب، تکرار می‌شوند و فقط شکل‌شان عوض می‌شود.

گزارش مستند علف

گزارش مستند علف

مستند علف در سال ۱۹۲۴ ساخته شد. در همراهی تیم مستندساز با طایفه بامدی به‌مدت ۴۶ روز و طی بیش از ۴۰۰ کیلومتر. تیم مستندساز از سه عضو اصلی تشکیل می‌شد: مرین.سی. کوپر به عنوان کارگردان، آر.بی شودچاک به عنوان فیلم‌بردار و خانم مارگریت اچ. هریسون به عنوان محقق و تولیدکننده اثر. این گروه پس از اتمام فیلم‌برداری به اصفهان و سپس به تهران می‌روند. روزهای حوالی تاجگذاری رضاشاه. خانم هریسون مصاحبه‌ای هم با رضاشاه انجام می‌دهد که محمدرضا پهلوی خردسال در کنارش بود.