کلیسای تادئوس و بارتوقیمئوس و کلیسای سورپ گئورک

در مرکز شهر تهران، یادگارهاو بقایای مساجد بزرگ، کنیسه و کلیسا وجود دارد. حتی کوچه و محله به نام پیروان آیین‌های مختلف بود. مثل محله یهودی‌ها و کوچه ارامنه. در محله چال میدان تهران، در بازار حضرتی، به روایتی، قدیمی‌ترین کلیسای تهران به نام «کلیسای تادئوس و بارتوقیمئوس مقدس» قرار دارد که قدمتش به دوره زندیه می‌رسد.