هم‌محله شدن!

هم‌محله شدن!

یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین دلایل افول بافت‌های تاریخی کوچ ساکنان و اهالی اصیل آن‌ها از محله‌ها ی بافت تاریخی است. این کوچ دلایل بسیاری دارد که تشریح آن، طبعا در حوصله این مختصر نیست. اما، کاملا مشهود و محسوس است که رفتن این خانواده‌ها از بافت تاریخی بزرگ‌ترین ضربه را به احترام و منزلت آن زد. اینک

بهار با یک گل!

بهار با یک گل!

یقین بدانیم با مرمت و احیای درست یک عمارت در محله، تمنای آبادی و احیا سر باز می‌کند. فقط باید امر مرمت را امری اجتماعی و فرهنگی هم بدانیم نه صرفا امری حفاظتی و کالبدی

به همدیگر سلام کنیم!

به همدیگر سلام کنیم!

، رابطه انسانی با همسایه و هم‌محل بسیار مهم و راهگشا است. در جهانی که هر روز مساله و مشکل تازه‌ای رخ می‌دهد، سخن‌گفتن همسایه‌ها باهم، هم‌محل‌ها باهم، خیلی می‌تواند آرامش‌بخش باشد و استرس و ناهنجاری‌ها را کاهش دهد.