موزه هنرهای ملی

«موزه هنرهای ملی » در دل محوطه ساختمان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان قرار دارد. شاید دلیل دنجی و خلوتی نسبی این موزه هم همین باشد. با این حال ساختمان قدیمی «حوضخانه نگارستان » در میان ساختمانهای نسبتاً نوساز وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفته و هر روز میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان از هنرهای ملی ایران است.

میدان بهارستان

میدان بهارستان محل رخدادهای مهم تاریخی در تاریخ معاصر ایران بوده‌است. از جمله، نخستین مجلس قانونگذاری ایران در دوره مشروطه، ترور میرزا علی‌اصغرخان اتابک در هنگام خروج از مجلس، ترور حسنعلی منصور و به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس به فرمان لیاخوف روسی، راهپیمایی‌های متعدد مردم در حمایت از دولت مصدق و نیز راهپیمایی مخالفین دولت مصدق.