گزارش مستند بلوط

گزارش مستند بلوط

دکتر مهرداد عربستانی، مولف کتاب «سِرِ سکون» (با همکاری صدف بیگلری) معتقداست «این‌که دکتر نادر افشار نادری انسان‌شناس مطرحی است، تردیدی نیست، اما به عنوان یک فیلم‌ساز برجسته هم حتما مورد بحث است. گفته می‌شود او نخستین انسان- ‌شناس به مفهوم مدرن در ایران است. درباره او صحبت زیاد می‌شود. هم به‌خاطر انسان‌شناس بودنش و هم به خاطر نحوه مرگ دلخراشش. او وقتی فوت کرد، چیزی از خود نداشت. خانه‌اش هم اجاره‌ای بود. این در حالی است که او تفکر نوینی در مردم‌شناسی و انسان‌شناسی در ایران راه انداخت.

مستند بلوط

مستند بلوط

مستند بلوط،یکی از مهمترین مستندهای مردم نگارانه ایران به یاد و پاسداشت خاطره دکتر نادر افشار نادری با حضور مهرداد عربستانی،فرهاد ورهرام و پیامی از محمد تهامی نژاد