موزه هنرهای ملی

«موزه هنرهای ملی » در دل محوطه ساختمان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان قرار دارد. شاید دلیل دنجی و خلوتی نسبی این موزه هم همین باشد. با این حال ساختمان قدیمی «حوضخانه نگارستان » در میان ساختمانهای نسبتاً نوساز وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفته و هر روز میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان از هنرهای ملی ایران است.