گزارش مستند میدان بی‌حصار

گزارش مستند میدان بی‌حصار

فیلم میدانِ بی‌حصار «پانزده سال پیش ساخته‌شده، در آن زمان ما فکر می‌کردیم اثری پیشرو و نوگرا ساخته‌ایم. در آن دوره، اسناد و منابع بسیار کم بود. امروز به‌کمک رسانه و فضای مجازی می‌توان راحت‌تر از قبل فهمید در چه وضعی قرار داریم و چه اتفاقاتی می‌افتد. طبعا، فیلم با داده‌هایی که در آن موقع در دسترس بود، ساخته‌شد. فراتر از کسروکاست منابع، برای ساخت یک مستند، چیزی که اهمیت زیاد دارد این است که بدانیم دنبال چه ایده‌ای هستیم. در واقع، درون‌مایه فیلم است که اهمیت دارد. یک رشته منابع و اطلاعات داشتیم که می‌خواستیم در اختیار مخاطب بگذاریم. در جریان مطالعات، چیزی که جذاب بود، این بود که انگار رویدادهای تاریخی، به تناوب، تکرار می‌شوند و فقط شکل‌شان عوض می‌شود.

گزارش مستند میدان بی‌حصار

مستند میدان بی‌حصار

طی ۱۵۰ سال “میدان توپخانه” تهران مرکز این شهر بوده و شاهد حوادث گوناگونی که تاریخ معاصر کشور را ساخته است.
اعدام “شیخ فضل‌الله نوری” در این میدان‌ یکی از مهمترین حوادث تاریخی این میدان بوده است.
بنای این میدان به دست محمد ابراهیم معمار باشی به دستور ناصر الدین شاه برای نگه‌داری توپ‌ها بنا شد‌.
این مستند سرگذشت پر فراز و نشیب این میدان توپخانه را بازنمایی می‌کند‌.