مستند بی‌شناسنامه‌ها

مستند بی‌شناسنامه‌ها

«شناسنامه» شاید یک برگ کاغذ باشد یا دفترچه‌ای کوچک. در نگاه اول، چیز مهمی نیست ولی وقتی بدانیم بدون شناسنامه هیچ کاری در هیچ کجا نمی‌توانیم بکنیم، قدر این یک برگ یا دفترچه را می‌دانیم.
شاید برای بسیاری از ماها عجیب باشد که در گوشه‌هایی از این سرزمین آریایی، از جمله سیستان و بلوچستان، کسانی هستند که هنوز شناسنامه ندارد. به ده ها دلیل. این‌ها مسائل و مشکلاتشان را چگونه حل می‌کنند؟ فرزندان این انسان‌های شریف و زحمتکش چطور باید در مدرسه ثبت نام شوند؟ تازه اگر مدرسه‌ای باشد.