گزارش مستند آرشیو متروک

گزارش مستند آرشیو متروک

هشتادونهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به نمایش فیلم «آرشیو متروک» اختصاص داشت. قصه زندگی و فعالیت مردی که به تنهایی و البته با همت و پایمردی تمام بیش از یک سازمان سینمایی کار کرد و بسیاری از جوانان سال‌های چهل و پنجاه سده قبل، بهترین فیلم‌های سینمایی را با کوشش او دیدند. احمد جورقانیان. تعریف از او شاید اغراق‌آمیز به نظر آید ولی واقعیت آن است که لشکر یک‌نفره جورقانیان مروج و مبتکر نمایش فیلم‌هایی بود که در رده شاهکارهای تاریخ سینما هستند.