قهوه خانه رمضون یخی

 شوش، دروازه غار، قهوه خانه حاج تقی یا همان قهوه خانه رمضون یخی با بیش از ۷۰ سال سابقه قهوه خانه‌ای بزرگ و در عین حال ساده و بی آلایش. انگار در قسمتی از زمان متوقف شده است. این را یخچال بوفه‌ای و قدیمی مغازه تأیید می‌کند. اما مشتریانش هنوز پر و پا قرص طرفدارش هســتند.