مستند وقتی که دارکوب‌ها می‌روند

مستند وقتی که دارکوب‌ها می‌روند

چه‌کسی تصور می‌کرد همدان، شهر باستانی و متمدن ایران، با آب‌وهوایی معتدل و سرزمینی حاصلخیز دچار مصیبت کم‌آبی شود؟ چه کسی امروز می‌تواند بگوید فردا نوبت تهران است یا شهر دیگر که جنگ سرزمینی بر سر آب در آن راه بیفتد؟ چه کسی می‌تواند تبعات مدنی و انسانی فجایعی را که در حوزه آب در کشور پیش آمده، برشمارد؟ چه‌کسی قادر است پرده ریا از تبلیغات پوچ «صرفه‌جویی در مصرف آب» را بدرد و عمق فاجعه را که در سایه سیاست‌های غلط مدیریتی چنددهه گذشته به‌وجود آمده، عیان سازد. شعارهای توخالی برای خودکفایی کشاورزی در جهانی که تک‌تک رفتارهای روزانه مردم به هم گره خورده، چه مصیبت‌ها که بر آینده مملکت نیاورد!

مستند بر‌‌ سر خاک

برخلاف نیاکان خود، ما «دانایی» لازم برای استفاده درست از آب و خاک را نداریم. ما به «رشد» می‌اندیشیم و «توسعه» را فدای آن می‌کنیم. به «دانش» خود می‌بالیم و «دانایی» و خرد را فراموش می‌کنیم.
مستند «بر سر خاک»، گواه و روایتگر بسیار امین و دقیق این مصیبت است. اما سوگواری نمی‌کند، گریه سر نمی‌دهد، هشدار می‌دهد. تلنگر می‌زد و می‌کوشد ما را از خواب غفلت و ویرانگری بیدار کند. البته اگر خودمان را به‌خواب نزده‌باشیم که بیدار کردن‌مان بسیار سخت است.