همراهی هاشور با جشنواره

همراهی هاشور با جشنواره

فرزاد توحیدی مستندساز است. تقریبا تمام گوشه‌وکنار کشور را دیده.هم کارگردانی کرده، هم فیلم‌برداری. تدوینگر هم هست.

در دومین دوره جشنواره بین‌المللی زمین، او رئیس هیئت انتخاب آثار است.

فرزاد توحیدی در گفتگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: «شرط هیئت ‌انتخاب برای برگزیدن آثار جهت شرکت در این رویداد، توجهی است که فیلم‌ها از نظر موضوعی به توسعه پایدار، محیط زیست و به خصوص اقتصاد پایدار داشته باشند».

فرزاد توحیدی مدیر بخش سینمای ایران

فرزاد توحیدی درباره استقبال مخاطبان از فیلم‌های جشنواره زمین، گفت: جشنواره فیلم زمین اولین دوره ای است که برگزار می‌شود و موضوعیت جشنواره نیز توسعه پایدار است که یکی از سه رکن توسعه پایدار محیط زیست است.