عمارت مسعودیه

معماری باشکوهی در انتظار ماست.عمارت مسعودیه یکی از بزرگترین مجموعه‌های تاریخی شهر تهران است که از دوره قاجار تاکنون باقی مانده. تزیینات نفیس معماری و نقاشی‌های دیواری و دیگر هنرهای به کار رفته در آن، این عمارت را به یکی از با ارزش ترین عمارت‌های تاریخی پایتخت هم تبدیل کرده است.