عمارت شقاقی

در کمرکش غربی خیابان کوشک تهران، عمارتی تاریخی هست که توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. با تزییناتی در حد افراط در بدنه و نمای ساختمان و قدمتی تاریخی. البته قدمت بنا به صدسال نمی‌رسد ولی سبک معماری آن گوشه‌ای از معماری تلفیقی اواخر دوره قاجار است. ترکیب معماری سنتی با آرایه‌های اروپایی.”عمارت شقاقی”