گزارش مستند علف

گزارش مستند علف

مستند علف در سال ۱۹۲۴ ساخته شد. در همراهی تیم مستندساز با طایفه بامدی به‌مدت ۴۶ روز و طی بیش از ۴۰۰ کیلومتر. تیم مستندساز از سه عضو اصلی تشکیل می‌شد: مرین.سی. کوپر به عنوان کارگردان، آر.بی شودچاک به عنوان فیلم‌بردار و خانم مارگریت اچ. هریسون به عنوان محقق و تولیدکننده اثر. این گروه پس از اتمام فیلم‌برداری به اصفهان و سپس به تهران می‌روند. روزهای حوالی تاجگذاری رضاشاه. خانم هریسون مصاحبه‌ای هم با رضاشاه انجام می‌دهد که محمدرضا پهلوی خردسال در کنارش بود.