دیدن، اول عاشقی است!

دیدن، اول عاشقی است!

یکی از ۳۶۵ روز سال را «روز ملی فرش» نام گذارده‌اند. بقیه، هیچ. همین هم غنیمت است. اما، در این یادداشت ما در پی جمله‌پردازی درباره فرش نیستیم. نه ما بضاعتش را داریم نه این‌جا مکان مناسبی برای این‌موضوع است. ولی از موضوع فرش می‌خواهیم حسن‌ استفاده را برای هدف خود که محله و شهر است، بکنیم. نخست از خودمان می‌پرسیم، «چرا بخشی از مردم فرش ماشینی را جانشین فرش دستباف در خانه‌های خود می‌کنند؟» دمِ دست‌ترین پاسخ بسیاری‌ها این است که فرش دستباف گران است! همه مردم توان خرید آن را ندارند.شاید این پاسخ در مواردی درست و قانع‌کننده باشد ولی پاسخ عام و مقبول همه نیست. بسیاری‌ها فرش دستباف خانه‌شان را به مفت به دلال‌ها و مال‌خرها می‌فروشند و فرش ماشینی می‌خرند.