گزارش مستند صد و یک سال بلدیه

گزارش مستند صد و یک سال بلدیه

مستند «بلدیه» در سال ۱۳۸۷ ساخته‌شده.کارگردان می‌گوید در پی آن بوده که روند بلدیه در تهران را به شکلی مستند کند که قابل استناد در مطالعات و پژوهش‌های آیندگان باشد. علاوه برآن، در آیینه بلدیه و تغییرات آن تلاش شده تحولات اساسی جامعه مدنی تهران هم مورد غفلت قرار نگیرد. در طول صد و یک سال موضوع مستند، شهرداران زیادی به مسند قدرت می‌رسند و هریک به زعم خویش کارهایی برای شهر انجام می‌دهند. این فیلم می‌کوشد نتایج اعمال آن‌ها را در حد معقول گزارش کند بی‌آن‌که وارد قضاوت در مورد هریک از آن‌ها شود.