گزارش مستند نجف دریابندری یک دورتمام

گزارش مستند نجف دریابندری یک دورتمام

سومین مستند از رشته‌مستندهای حوزه «شعر و قصه» به زندگی احمد شاملو اختصاص داشت. کاری از مسلم منصوری که چندسال قبل از درگذشت شاعر تهیه شده و گفتگویی است بین ناصر تقوایی و احمد شاملو. دو غول از دنیای تصویر و شعر. در خلال این گفتگوی دقیق، سکانسی هم از حضور محمود دولت‌آبادی وجود دارد که او به احترام شاعر، متنی را می‌خواند و گپی کوتاه باهم دارند. در نماهایی محدود هم آیدا، همسر احمد شاملو را می‌بینیم که بسیار موجز درباره شاعر حرف می‌زند. در حد چند جمله. اما عبارت کلیدی کلام او این جمله است که «زندگی و شعر شاملو دو حوزه جداگانه نیستند. یکی هستند». ف

نجف دریابندری یک دور تمام

این را همه می‌دانیم که محمدعلی سپانلو، شاعر، روزنامه‌نگار، مترجم و پژوهشگر بود. فعالی اجتماعی هم بود. اما آن‌چه که او را از دیگر شاعران هم‌عصر خودش متمایز می‌کند، آن است که «شاعر تهران» است. او زاده و پرورش‌یافته تهران و شاعر تهران است. اصولا شعر شهری نوشتن یک مزیت است، بویژه اگردر مورد شهر مشخصی باشد که از کلی‌گویی گذر کند. سپانلو با منظومه «پیاده‌رو» در سال ۱۳۴۷ شهرت یافت و بعدها با منظومه «خانم زمان» و مجموعه شعر «قایق‌سواری در تهران» ورد زبان‌ها شد. آثار زیادی از او به یادگار مانده که «تبعید در وطن» از آخرین‌ها است. عمرش به درازا نکشید و در ۷۵ سالگی در سال ۱۳۹۴ از میان ما پرکشید.

گزارش مستند قایق سواری در تهران

گزارش مستند قایق سواری در تهران

محمدعلی سپانلو از معدود شاعران و روشنفکران ایران است که دغدغه شهر دارد. وقتی منظومه «پیاده‌رو» را منتشر کرد معلوم شد پایش روی سنگفرش و آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌های شهر است. و سال‌ها بعد شعر «قایق‌سواری در تهران» را درآورد که شاید بشود گفت شناسنامه شعری تهران است. او زاده و پرورش‌یافته تهران است و در مدارس شاخص این شهر درس و مشق زندگی آموخته. از جمله در دبیرستان رازی و در دارالفنون. جالب آن‌که وقتی در دارالفنون بوده، خیلی از روشنفکران بعدی هم در همان سال‌ها در دارالفنون بودند. افرادی ‌چون بهرام ‌بیضایی، داریوش ‌آشوری، عباس پهلوان، نادر ابراهیمی و احمدرضا احمدی. این سرمایه بزرگِ تهرانیِ شاعر طبعا این انتظار بحق را برای‌مخاطبان شعرامروز به‌وجود می‌آوردکه در لابلای سطور و ابیات شعر سپانلو شهر خود را بشناسند و طعم شعری آن را بچشند.

مستند قایق سواری در تهران

این را همه می‌دانیم که محمدعلی سپانلو، شاعر، روزنامه‌نگار، مترجم و پژوهشگر بود. فعالی اجتماعی هم بود. اما آن‌چه که او را از دیگر شاعران هم‌عصر خودش متمایز می‌کند، آن است که «شاعر تهران» است. او زاده و پرورش‌یافته تهران و شاعر تهران است. اصولا شعر شهری نوشتن یک مزیت است، بویژه اگردر مورد شهر مشخصی باشد که از کلی‌گویی گذر کند. سپانلو با منظومه «پیاده‌رو» در سال ۱۳۴۷ شهرت یافت و بعدها با منظومه «خانم زمان» و مجموعه شعر «قایق‌سواری در تهران» ورد زبان‌ها شد. آثار زیادی از او به یادگار مانده که «تبعید در وطن» از آخرین‌ها است. عمرش به درازا نکشید و در ۷۵ سالگی در سال ۱۳۹۴ از میان ما پرکشید.

گزارش مستند کلام آخر

گزارش مستند کلام آخر

سومین مستند از رشته‌مستندهای حوزه «شعر و قصه» به زندگی احمد شاملو اختصاص داشت. کاری از مسلم منصوری که چندسال قبل از درگذشت شاعر تهیه شده و گفتگویی است بین ناصر تقوایی و احمد شاملو. دو غول از دنیای تصویر و شعر. در خلال این گفتگوی دقیق، سکانسی هم از حضور محمود دولت‌آبادی وجود دارد که او به احترام شاعر، متنی را می‌خواند و گپی کوتاه باهم دارند. در نماهایی محدود هم آیدا، همسر احمد شاملو را می‌بینیم که بسیار موجز درباره شاعر حرف می‌زند. در حد چند جمله. اما عبارت کلیدی کلام او این جمله است که «زندگی و شعر شاملو دو حوزه جداگانه نیستند. یکی هستند». ف