حمام کشوریه

 قصه حمام‌های قدیمی تهران قصه‌ای شنیدنی است. اما وقتی صحبت از حمام اقلیت‌های مذهبی می‌شود جذابیت این قصه‌ها همگاه برای شنوندگانش بیشتر می‌شود. عودلاجان یکی از محله‌های تهران قدیم بود که به نســبت محله‌های دیگر بیشترین حمام‌های اقلیت‌های مذهبی را در خود جای داده است. حمام کشوریه سلیمانیه یکی از این حمام‌های قدیمی است که متعلق به یهودیان ساکن در محله عودلاجان بوده است.