مقیاس محله!

مقیاس محله!

روزگاری نه چندان دور، تمام شهر و مسائل آن را با مقیاس خودرو طراحی و ارزیابی می‌کردند. در اوج آن تفکرات، خیابان‌ها هرچه عریض‌تر، معتبرتر و عمارت‌ها هرچه بلندتر، بهتر بود.

هم‌سایه!

هم‌سایه!

کلمه همسایه از دو قسمت تشکیل شده: هم، سایه. همسایه یعنی ارتباط بین دو فرد یا خانواده یا حتی محله که سایه مشترک دارند. یعنی سایه‌شان بر سر همدیگر است. یعنی چنان در هم تنیده هستند که سایه‌شان را نمی‌توان از هم جدا کرد. پس می‌توانیم بگوییم اهالی محله، سایه مشترک باهم دارند. سایه‌شان بر سر همدیگر است.

رابطه‌های همسایگی

رابطه‌های همسایگی

محله و کوچه در زمینه ایجاد ارتباط دوستی و همسایگی کاملا عقب‌نشینی کرده و وسایل ارتباط جمعی را جایگزین خودش کرده. این یک واقعیت است و از بسیاری جهات مثبت هم هست. ولی این پرسش هنوز وجود دارد که آیا بهتر نیست در محیط بلاواسطه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، دوستی و رابطه مثبت و خوب با افراد داشته‌باشیم؟