دوستی به بهانه است!

دوستی به بهانه است!

دوستی نعمت بزرگی است که برخلاف نظر برخی‌ها، خیلی ساده و راحت به دست می‌آید. یک نگاه مهربان، یک رابطه انسانی، یک کار خیر یا حتی یک کمک آموزشِ ساده یک بچه‌محل، پلی می‌شود برای دوستی و محبت. درست است که کدورت و دشمنی هم ممکن است خیلی ساده اتفاق بیفتد، ولی تفاوت دوستی و دشمنی در آن است که انسان‌ها، بنا به ذات دیرین خود، دشمنی را فراموش می‌کنند ولی دوستی را نه.

امید، بزرگ‌ترین سرمایه زندگی!

امید، بزرگ‌ترین سرمایه زندگی!

می‌شود، صبح تا شب، و شب تا صبح، از سختی معیشت و زمختی روزگار گفت. می‌شود تمام روز را به غیبت پشت سر دوست و دشمن گذراند. می‌شود، ساعت‌ها درباره سیاست داخلی و خارجی این یا آن کشور غر زد. و می‌توان هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها از زمانه گله کرد که چرا چنین است و چنان. می‌شود. ولی ثمره‌اش چیه؟ که چی؟!
در مقابل می‌شود کمر راست کرد و مستقیم و پرحرارت و شاداب دل به کار بست و تاخت. این، بزرگ‌ترین درس جوامع مدرن و پیشرفته است. به‌جای نق‌زدن و غرزدن باید کار کرد. باید کوشید و شکوفید. در جهان مدرن، غرزدن و گله‌وشکایت از روزگار، عملی انفعالی است و مردم وقت خودرا صرف این نوع زندگی نمی‌کنند.

چاره کارِ ما و همه، عشق است و دوستی!

چاره کارِ ما و همه، عشق است و دوستی!

این چشم و این ذهن سزاوار دیدن زیبایی و سپیدی است نه زشتی و سیاهی. تمام عالم و آدم این گزاره را قبول دارد که تمرکز کردن بر بدی و زشتی اطرافیان، سبب افسردگی و ناراحتی خود شخص می‌شود. اولین کسی‌که ذهنش را درگیر یافتن عیب‌وایرادی از دوست و آشنا می‌کند، ضرر می‌کند، خود همان آدم است. بیایید به زندگی پیله نکنیم، غر نزنیم، نق نزنیم. فایده ندارد که هیچ، توان و استعداد ما را هم کور می‌کند. انسان مدرن دنبال ساختن است نه ویران‌کردن. دنبال شادی است نه غمبارگی. بیایید از زندگی لذت ببریم.

امنیت پایدار محله!

امنیت پایدار محله!

. این قانون جامعه‌شناسی است که «آشنایی‌ها سبب ارتباط، و ارتباط سبب دوستی می‌شود». دوستان از هم نمی‌دزدند، به هم ظلم نمی‌کنند. بنابراین، ارتباط و دوستی بین مردم، مهم‌ترین عامل و موجب امنیت پایدار است.