گزارش مستند خلیج فارس

گزارش مستند خلیج فارس

مستند خلیج فارس از ارد عطارپور، که در هفتاد و هفتمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به نمایش درآمد، مستند محکمی است‌که با نمایش سند و مدرک کافی و مستدل بیننده را مجاب می‌کند این پهنه آبی از ازل تا کنون نام «خلیج فارس» داشته و با هو و هیاهو هم نمی‌توان واقعیت وجودی آن را کتمان کرد یا تغییر داد. فیلم در سال ۱۳۹۰ ساخته‌شده اما ایده و موضوع آن از سال‌ها قبل در ذهن و دلمشغولی کارگردان بوده. یکی‌از علت‌های موفقیت فیلم آن‌است که دغدغه خود کارگردان هم بوده که چنین موضوعی را تبدیل به یک اثر سینمایی کند. مخاطبان فیلم، با استناد به صحنه‌ها و پلان‌های فیلم مشاق هستند از زبان خود عطارپور هم بشنوند که چرا و چگونه نام جعلی بر این دریا گذاشته‌شد. به‌ویژه از این جهت که فیلم با سخنرانی ضد اسرائیلی جمال عبدالناصر شروع می‌شودکه در آن تاکیددارد «از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس» آماده مبارزه با دشمن هستند. تاکید او بر کلمه خلیج فارس بسیار مهم بود. ولی بعدها دیدیم که این اعتقاد به اسم خلیج‌فارس ملعبه دست سیاسیون و نظامیان منطقه قرار گرفت و صحبت از خلیج عربی باب شد. «نخستین بار عبدالناصر در سال ۱۹۶۰ عنوان خلیج عربی را مطرح کرد.