گزارش مستند جاودانه ها

گزارش مستند جاودانه ها

بی‌شک، حمیدرضا سهیلی مظفر بزرگ‌ترین مستندساز معماری و شهرسازی ایران است. بیش از یکصد فیلم با موضوع معماری و شهرهای ایران ساخته که امروز هریک از آن‌ها حکم سند تاریخی و شاهد معماری را دارند. سهیلی، متاسفانه عمر بلندی نداشت. در هفتاد‌ و یک سالگی از این جهان رفت. با بیماری قند. متاسفانه، در سال‌های آخر عمرش سختی و تنگی زیاد تحمل کرد. با این‌حال نامی جاودان دارد و شایستگی آن را دارد که دانشکده‌های معماری و شهرسازی ایران فضا و مکانی را به نام او تبدیل به بایگانی اسناد تصویری معماری ایران کنند. او متولد بهمن ماه ۱۳۲۷ بود و در شهریورماه ۱۳۹۸ چشم از جهان فروبست.