خرید و فروش قصه!

خرید و فروش قصه!

امروز هر شهر و حتی هر خانه باید قصه داشته‌باشد، در غیر این‌صورت کالبدی بی‌روح‌و بی‌اثر است. پس برای روایت قصه شهرمان باید آماده شویم. باید پیرنگ این قصه‌را از میان لایه های تاریخی و اجتماعی آن بیرون بکشیم و روایت‌های امروزی بر آن سوار کنیم. قصه‌ای با ریشه‌های تاریخی برای جهان امروز.

تفکر جهانی، رفتار محله‌ای!

تفکر جهانی، رفتار محله‌ای!

در علم روانشناسی، به ویژه روانشناسی اجتماعی، یک گزاره مهم و اساسی وجود دارد. گفته می‌شود، وسعت نگاه هرفرد به محیط اطراف خود، بستگی مستقیم به وسعت مکان و اجتماعی دارد که فرد در آن زندگی می‌کند. به عبارتی، هرچه فرد در محیط، شهر یا کشور بزرگ و متنوع‌تری زندگی کند، نگاهش و تفکرش وسیع‌تر و متعالی‌تر می‌شود.