برکتِ آبادانی!

برکتِ آبادانی!

. اگر با مثلا هزار واحد پولی در حوزه پتروشیمی فقط یک نفر شغل پیدا می‌کند، با همان مقدار سرمایه، در حوزه مرمت و احیا بیش از ۳۶ نفر صاحب شغل می‌شوند. همین‌طور در بخش‌هایی مانند خودروسازی، صنایع سنگین و صنایع مختلف شیمیایی. حجم سرمایه و اعتباری که در آن رشته‌ها برای ایجاد شغل باید صرف شود، ده‌ها برابر سرمایه‌ای است که در حوزه مرمت و احیا لازم است.

مرکز تاریخی شهر

مرکز تاریخی شهر

مرکز تاریخی شهر تهران که روزگاری محل سکونت و تردد بزرگان شهر بود، امروز، عموما، در تصرف انبارها و کارگاه‌های خرد است. طبق آمار موجود، حدود ۷۰ درصد پلاک‌های اودلاجان (اما‌زاده، اودلاجان میانی و اودلاجان غربی) در اشغال صنوف تولیدی است که به عنوان کارگاه یا انبار استفاده می‌شود. رسمی یا غیر رسمی.