گزارش مستند بلوط

گزارش مستند بلوط

دکتر مهرداد عربستانی، مولف کتاب «سِرِ سکون» (با همکاری صدف بیگلری) معتقداست «این‌که دکتر نادر افشار نادری انسان‌شناس مطرحی است، تردیدی نیست، اما به عنوان یک فیلم‌ساز برجسته هم حتما مورد بحث است. گفته می‌شود او نخستین انسان- ‌شناس به مفهوم مدرن در ایران است. درباره او صحبت زیاد می‌شود. هم به‌خاطر انسان‌شناس بودنش و هم به خاطر نحوه مرگ دلخراشش. او وقتی فوت کرد، چیزی از خود نداشت. خانه‌اش هم اجاره‌ای بود. این در حالی است که او تفکر نوینی در مردم‌شناسی و انسان‌شناسی در ایران راه انداخت.

مستند بلوط

مستند بلوط

مستند بلوط،یکی از مهمترین مستندهای مردم نگارانه ایران به یاد و پاسداشت خاطره دکتر نادر افشار نادری با حضور مهرداد عربستانی،فرهاد ورهرام و پیامی از محمد تهامی نژاد

دارکوب‌ها که بروند. . .

«دارکوب‌ها که بروند، با خود بلوط را هم می‌برند؛ چرا که یا جای آن‌هاست یا جای سوسک‌های چوب‌خوار. . . و البته وقتی این سوسک‌ها دست بالا را بگیرند، معلوم است که نوای دل‌انگیز خروشان‌ترین رودخانه‌های کشور هم به لکنت می‌افتد. نمی‌افتد؟
قدر طبیعت‌مان را بدانیم و با درک قوانینش، کاری نکنیم تا به قانون او بربخورد و ضرب زمین در ضربان دل‌ها گم ‌شود»