مستند بر‌‌ سر خاک

برخلاف نیاکان خود، ما «دانایی» لازم برای استفاده درست از آب و خاک را نداریم. ما به «رشد» می‌اندیشیم و «توسعه» را فدای آن می‌کنیم. به «دانش» خود می‌بالیم و «دانایی» و خرد را فراموش می‌کنیم.
مستند «بر سر خاک»، گواه و روایتگر بسیار امین و دقیق این مصیبت است. اما سوگواری نمی‌کند، گریه سر نمی‌دهد، هشدار می‌دهد. تلنگر می‌زد و می‌کوشد ما را از خواب غفلت و ویرانگری بیدار کند. البته اگر خودمان را به‌خواب نزده‌باشیم که بیدار کردن‌مان بسیار سخت است.