گزارش مستند ایستگاه

گزارش مستند ایستگاه

دومین اثر از فرهاد ورهرام از چهار مستندی که قرار است در خانه اردیبهشت اودلاجان نمایش داده‌شود، مستند «ایستگاه» بود. فیلمی از مجموعه مستندهای «گنجینه تتیس» که مرتبط هستند با اقلیم، محیط زیست و زندگی در ساحل خزر. فرهاد ورهرام وقتی برای ساختن مستندی برای این مجموعه دعوت می‌شود، تصمیم می‌گیرد به یاد سال‌های ماضی که از ترکمن‌صحرا و آبادی‌های آن دیدارکرده‌بود، فیلمی با موضوع بندر ترکمن بسازد. می‌گوید «سال‌های پنجاه که دانشجو بودیم، چندبار به بندر ترکمن رفتم. بندری که بسیار دوستش می‌داشتم. وقتی قرار شد این مستند را بسازم یاد آن روزها افتادم و کلید کار را زدم». ورهرام از مرحوم مقدسیان یاد می‌کند که قبلا فیلم شیلات را ساخته بود. همین‌طور از یکی دو مستندساز دیگر و آثارشان درباره آن منطقه. می‌گوید «رفتم کارخانه‌های متروک آن‌جا را دیدم، که رها و عاطل و باطل افتاده‌اند.