داوود موسایی

یکی از نیکان روزگار است، داوود موسایی. بنیانگذار و مدیر «انتشارات فرهنگ معاصر». بیش از چهار دهه است که در کار نشر کتاب در این سرزمین است. همین‌که انسان شریفی، با شرایطی که همه می‌دانیم، این همه سال در نشر کتاب دوام بیاورد، به‌خودی‌خود مهم است و قابل ستایش. اما داوود موسایی ویژگی خاصی هم دارد که او را از دیگران متمایز می‌کند: دقیق است و برنامه‌ریز.