اصول اولیه جشنواره فیلم زمین

اصول اولیه جشنواره فیلم زمین

جشنواره بین‌المللی فیلم زمین با هدف اشاعه فرهنگ، سبک زندگی و منش مدیریتی مبتنی بر «توســعه پایـدار»، در جهت حمایت از هنرمندان و فیلم سازانی فعالیت می‌کند که در عرصه‌های گوناگون مرتبط با امر «توسعه پایدار» فعالیت می‌کنند.

جشنواره با پخش و نشر آثار این هنرمندان، بستر مناسبی برای بیان هنری و سینمایی توسعه پایدار فراهم می‌آورد.