گزارش مستند آب و آبیاری در ایران

گزارش مستند آب و آبیاری در ایران

سومین اثر ازچهاراثر انتخاب‌شده برای بزرگداشت یاد وخاطره محمدرضا مقدسیان، بخش اول ازمستندهای او تحت نام عمومی «آب و آبیاری در ایران» بود که مشخصا به بخش تقریبا فنی و درون‌مایه دانایی‌محور حفر قنات می‌پردازد با عنوان «کاریز مبارزه‌ با بیابان» که بین سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ ساخته‌شده. همین نکته مربوط به سال ساخت را هم نباید سرسری رد کرد. این مستند هنوز هم تازه و بسیار مهم است. به قنات و حواشی آن نگاه توریستی و تبلیغاتی ندارد.