مسجد معیرالممالک

یکی از این عمارت‌ها، مسجد معیرالممالک است. او از بزرگان دوره قاجار بود و به‌نوعی، خزانه‌دار سلطنت بود. شخصیت متمولی بود و خانه و باغ و عمارت زیاد داشت. کل پهنه‌ای که تا چندسال پیش کوچه معیرالممالک نام داشت از دارایی‌های او بود. هنوز هم مردم خاطره باغ معیر را به یاد دارند. در طول زمان، زمین‌ها تقسیم شد و هر قطعه سرنوشت خود را پیدا کرد، ولی مسجد و مدرسه هنوز سرپا است و پر صلابت.

موزه ‌آب‌انبار سیداسماعیل

قبل از انقلاب، یکی از جذاب‌ترین نقاط مرکز تهران، اب‌انبار سید اسماعیل بود. اتفاقات عجیب و غریبی در آن می‌افتاد. البته وقتی که یک آقایی آن را خرید و تبدیل به رستوران کرد. رستورانی ویژه با اشیاء اصلی و بدلی تاریخی. و اسمش شد «موزه ‌آب‌انبار سیداسماعیل».