سفر به بوشهر

سفر به بوشهر

بوشهر معروف است به شهر بی بن‌بست. در بافت تاریخی چهارماه این شهر، حتی یک بن‌بست وجود ندارد. دیدن این شهر واقعا لذت‌بخش است. معماری این شهر بدون بن‌بست هم کاملا یگانه و خاص است.

پیش نمایش مستند گذر

پیش نمایش مستند گذر

«گذر» داستان کوتاه یک «فکر» است که تجسم کالبدی پیدا می‌کند. داستان طراحی و اجرای سردر برای دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران است که در حد یک کالبد باقی نمی‌ماند و قرار است مبانی نظری پیشرفته‌ای را محقق کند که معتقد است دانشگاه نباید جدا از جامعه و محیط اطراف باشد. نباید دیوار داشته‌باشد. دانشجو نباید خود را مرعوب دانشگاه ببیند. دانشجو باید بتواند پر بکشد و احساس آزادی کند.
«گذر» قصه آرزوهای طراحان و معمارانی است که می‌خواهند عشق بر فکر و عمل آدم‌ها حکومت کند تا از دامنه خشونت و بیزاری کم شود. قصه آرزوهای تمام کسانی است که نمی‌خواهند درشت بگویند و درشت بشنوند.
«گذر» در ظاهر، قصه ساخته‌شدن یک سردر است ولی در باطن قصه زندگی و عشق به مردم است.

سفر به تفرش

سفر به تفرش

۱۶ آذر، فرصت خوبی است که «پادشاه فصل‌ها» را در تفرش ببینیم و نقشه راه زمستان را از او بگیریم.

رشت، دروازه شمالی ایران!

رشت، دروازه شمالی ایران!

یکی از زیبایی‌های سفر، داشتنِ هم‌سفرانِ خوب و دلنشین است. سفر یک‌روزه رشت هم مثل پنج سفر پیشین «خانه اردیبهشت اودلاجان» از چنین نعمتی برخوردار بود. جمعی از چند معمار، رسانه‌ای، فیلم‌ساز، مدیر و درمانگر که دغدغه تاریخ و فرهنگ ایران را دارند. با چنین جمعی، بودن و چرخیدن در رشت که به قول استاد محمدتقی جکتاجی، دروازه شمالی ایران به اروپا و مدنیت غرب بود، لذت مضاعف دارد.

سفر به رشت

سفر به رشت

قرار بود پنجشنبه گذشته، ۲۷ مهر، به یک سفر یک روزه رشت برویم. شهر سمفونی باران. تدارک بسیار خوبی برای سفر دیده‌بودیم با این هدف که هر سفر باید غنی‌تر از سفر قبلی باشد. به دلیل سنگینی فضای اجتماعی، سفر را لغو و به یک هفته دیگر موکول کردیم. برای اطلاع شما دوستان عزیزِ هم‌سفر برنامه‌ریزی آن سفر را تقدیم می‌کنیم و امیدواریم در سفر پنجشبه ۴ آبان‌ماه هم بتوانیم آن‌را اجرایی کنیم.

پادکست سفر زنجان

پادکست سفر زنجان

یکی از هم‌سفران خانه اردیبهشت اودلاجان در سفرهای یک‌روزه، مرصاد، سلیقه به خرج داد و پس از سفر همدان پادکستی درست کرد که زیبا بود. بعد از سفر زنجان هم با موضوع آن سفر پادکست تازه‌ای ساخت که زیباتر از قبلی بود. بدین ترتیب، قرار شد پس از هر سفر پادکستی تهیه کند و دوستان را در جریان گشت‌وگذار فرهنگی سفرهای ما قرار دهد. قکر کردیم خوب است همه دوستداران خانه اردیبهشت اودلاجان هم این پادکست را بشنوند. نوعی هم‌سفری تاخیری و مجازی باهم.