گزارش مستند یک آتش

گزارش مستند یک آتش

دومین مستند از مجموعه «به یاد بزرگان» شب‌های فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان اثری از ابراهیم گلستان با نام «یک آتش» بود. اثری ناب و زیبا که گزارشِ مهار آتشی بود‌که بر چاه نفت در اطراف اهواز افتاده‌بود. فیلمی کوتاه که توسط شاهرخ گلستان فیلم‌برداری شد و فروغ فرخزاد تدوین آن را انجام داد. شاید نخستین فعالیت سینمایی فروغ در این سطح. پس از تماشای فیلم، یکی از حاضرین در جلسه خاطره‌ای از دیدارش با ابراهیم گلستان در ۱۵، ۱۶ سال پیش را نقل کرد. به مثابه شروع گفتگو درباره این هنرمند و آثارش. او می‌گوید «در لندن و با قرار قبلی به خانه استاد رفتیم.