مستند سرود دشت نیمور

مستند سرود دشت نیمور

یکی از شاخص‌ترین مستندهای محمدرضا مقدسیان «سرود دشت نیمور» است. داستان لایروبی نهری در نیمور و باقرآباد که به جشن و پایکوبی بعد از پایان لایروبی می‌رسد. مقدسیان به یک رسم و نمایش آیینی مهم ولی مهجور می‌پردازد به نام «بیل‌گردانی» که در این روستا، بعد از پایان لایروبی نهر در اسفندماه توسط اهالی برگزار می‌شود. گفته می‌شود این رسم بیش از دو هزارسال سابقه دارد.

مستند آب و آبیاری سنتی در ایران

مستند آب و آبیاری سنتی در ایران

در قسمت اول مستند چهارگانه محمدرضا مقدسیان با موضوع «آب و آبیاری در ایران» با کاریز و نحوه مبارزه ایرانیان با بیابان آشنا می‌شویم. با همدلی تاریخی ایرانیان در برابر مصیبت‌های طبیعی که نتیجه‌اش صبوری و بردباری تاریخی مردم است.

گزارش مستند گفتگو در مه

گزارش مستند گفتگو در مه

پس‌از وقفه‌ای اجباری درتداوم شب‌های فیلم به‌خاطر شرایط اجتماعی کشور، پنجاه‌ودومین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به دومین نمایش گرامی‌داشت محمدرضا مقدسیان اختصاص داشت. با مستند ناب و بابِ مسائل عمومی کشور، به نام «گفتگو در مه» که حدود بیست سال پیش ساخته‌شده‌است. مستند موثر و ماندگاری که انگار نه انگار بیش‌از دودهه از ساخت آن می‌گذرد.

مستند گفتگو در مه

مستند گفتگو در مه

داستان مردی ریشه‌دار که در اعتراض به انتخاب‌شدن زنی به عضویت شورای شهر، این شورا را تحریم می‌کند و در جلسات آن شرکت نمی‌کند. داستانی غم‌انگیز ولی واقعی. متاسفانه.