گزارش مستند گذر شهر بر آب

گزارش مستند گذر شهر بر آب

«این فیلم در سال ۱۳۸۵ ساخته‌شد. قصه جالبی دارد. دوستان گیلانی‌ام مرا دعوت کرده‌بودند آن دیار. آن‌جا فیلمی دیدم به نام «پرنیان». فوق‌العاده بود. دنبال کارگردانش گشتم و بدین‌ترتیب با ارد عطارپور آشنا شدم. در آن روزها او برنامه ساخت بیست فیلم برای بیست شب تلویزیون داشت. تعدادی از این فیلم‌ها در حوزه محیط‌زیست بود. تصمیم‌ گرفتیم درباره روددره-‌های تهران کار کنیم. رفتیم دنبال اسناد و مدارک. از جمله طرح جامع تهران. چیزی پیدا نکردیم. مسیرها را رفتم و بیش از هزارتا عکس گرفتم. دوستانی هم کمک کردند. محمدرضا حائری مشوق خوبی برای این فیلم بود.