مستند گذرِ شهر بر آب

مستند گذرِ شهر بر آب

طبق برنامه‌های خانه اردیبهشت اودلاجان، قرار است نمایش فیلم‌های شب‌های فیلم به صورت موضوعی انجام شود. دور نخست این شب‌ها در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، با موضوع عام «تهران» برگزار شد. دور دوم با موضوع خاص «تهران، محیط زیست» خواهد بود با نمایش چهار فیلم در چهار هفته. نخستین فیلم از این موضوع، اثری است از فرهاد ورهرام به نام «گذر شهر بر آب». درون‌مایه این مستند رابطه مردم با آب است. قصه عبور شهر از دامنه‌های شمالی شهر به انتهای شهر که متاسفانه، در انتها، دیگر آب نیست. شیرابه‌ای سیاه و تند است.

پنج رودخانه‌ای که از بلندی‌های شمال شهر به سمت جنوب جاری هستند، مثل رود معروفِ دربند، در جنوب شهر به کجا می‌روند؟ چه رابطه‌ای با اهالی شهر دارند؟