«در کوچه و خیابان»

«در کوچه و خیابان»

کتاب «در کوچه و خیابان» قصه دیگری دارد. نویسنده کتاب، زنده‌یاد دکتر عباس منظرپور که سه سال پیش چشم از جهان بست، تک‌نگاری‌ها و تصویرهایی از زندگی مردم در اواخر پهلوی اول و کل پهلوی دوم و کمی هم از دوره پس از انقلاب دارد که واقعا خواندنی هستند. روایتی واقعی از مردم عادی.