گزارش مستند پیرشالیار

گزارش مستند پیرشالیار

هر‌سال ازنیمه بهمن‌، به‌مدت دوهفته اهالی روستای «هورامان‌تخت» کردستان مراسم سالگرد عروسی «پیر»ی را با دختر پادشاه بخارا برگزار می‌کنند. نام این پیر افسانه‌ای «شهریار» است‌که درگویش اورامی «پیر‌شالیار» نامیده‌می‌شود. محمد رستم‌زاده متولی «پیر شالیار»و ساکن روستای «اورامان تخت» است. پدر او احمدرستم‌زاده هفتاد‌سال داردو به‌علت کهولت سن، از ده سال پیش متولی‌گری را به پسرش محمد رستم‌زاده واگذار کرده و برگزاری مراسم با هدایت او و همکاری دیگر طوایف روستا برگزار می‌شود.