زندگی و زمانه پروین اعتصامی

زندگی و زمانه پروین اعتصامی

«اما عبدالله احمدیه: طبق اظهار استاد عبدالله انوار، او صاحب کتاب راز درمان است و علت انتخاب نام خانوادگی احمدیه، اشتغال در بیمارستان احمدی (سینای فعلی) در دوران احمدشاه قاجار و بعدها بود. استاد انوار تصریح فرمودند: او فارغ‌التحصیل دارالفنون بود و از بیماران «حق‌العلاج» دریافت نمی‌کرد و صندوقی را بیرون از محوطه محکمه (مطب)اش گذارده بود و هرکس به فراخور حال خود در این صندوق پول می‌ریخت. او پزشک امراض داخلی بود و نشانی مطب او: در ابتدای پامنار، در ساختمانی دوطبقه بود و این ساختمان در ضلع شرقی پامنار قرار داشت، که چون از خیابان امیرکبیر وارد پامنار می‌شدیم، چندین پله پایین رفته، درِ آپارتمان مطب مرحوم احمدیه قرار داشت که چون از پله‌ها بالا می‌رفتیم مطب مرحوم احمدیه بود. . . . مطب دکتر احمدیه با خانه پروین فاصله چندانی نداشت و پیاد قریب به کمتر از ده دقیقه این فاصله طی می‌شد. چرا او بر بالین پروین حاضر نشد؟ این عدم حضور باعث شده‌است که از قول سیدضیاءالدین طباطبایی، نخست‌وزیر کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و کسی که با دسیسه رضاخان به مدت بیست سال از ایران تبعید و به سرزمین فلسطین رفت، بگویند: «اطلاع کاملا متقن دارد که طبیب احمدیه الزام داشته‌است ظرف چندروز پروین را به آرامش ابدی برساند!» این در حالی بود که اصلا او بر بالین پروین حاضر نشده . . .»

خانه امین الضرب

خانه امین الضرب در منطقه ۱۲شــهر تهــران یکــی از خانه‌های زیبــا و پر قصه شهرماســت. این خانه ۱۶۷ســاله نخستین خانه‌ای اســت که با برق در تهران روشن شــد. علتش هم خیلی روشــن اســت چون امین‌الضرب کســی بود که بعد از ســفر به اروپا و آشــنایی بــا صنعت برق موفق بــه انتقال این صنعــت به ایران شــد.

خانهای که «پروین» در آن عروس شد

پروین اعتصامی، شــاعر آزاداندیشــی بود که بخش زیادی از زندگی کوتاه خود را در پایتخت آن هم در خانه اعیانی پدرش ســپری کرد. عمارتی بزرگ با حیاط شاهنشین و زیرزمینی زیبا که در محله عودلاجان، پایینتر از سرچشــمه، کوچه شــهید علیزاده کمیلــی، انتهای بن‌بســت اول قرار دارد.