آسمان تو چه رنگ است امروز؟

هوشنگ ابتهاج، سایه، رفت. شروشوری پیدا شد و بنرهایی در شهر برافراشتند و برنامه‌هایی برای تشییع و خاکسپاری‌ش چیدند. به یک‌باره معلوم شد هنوز پیکر آن بزرگوار به میهن نیامده. برنامه‌ها به زمان نامعلوم دیگر موکول شد. فعلا سوت و کور است. فردا و پس‌فردا چه شود، بر ما معلوم نیست.