نیم‌قرن بردگی اقتصادی

نیم‌قرن بردگی اقتصادی

«وجوه مخصوص» که روزی در کمپانی هندشرقی گرداننده چرخ سیاست ایران بود، در این موسسه بیگانه به‌وجود آمد. این بانک با اعطای هدایای سیاسی به‌صورت وام‌های بانکی به افراد متنفذ و موثر کشور، به فحایعی پرداخت که در تاریخ جنایات بشری بی‌سابقه و نظیر بود. سال‌ها قبل در یکی از شهرهای ایران مرد متنفذ و خوش‌محضری بود که حکام، علما، روسای ادارات دولتی و افراد طبقه روشنفکر همیشه در محضر او حضور می‌یافتند و از خوان نعمت او برخوردار می‌گشتند. یکی از مختصات محضر این مرد منقل‌های متعدد، وافورهای زیبا و تریاک‌های زرین بود که به محض ورود هر میهمان در برابر او نهاده می‌شد و بدین طریق از میهمانان محترم پذیرایی می‌گردید.