رفتار نوروزی!

رفتار نوروزی!

نوروز اتفاق بزرگی است. این را همه می‌دانیم. اما بهتر است بزرگی این رویداد سالانه را از جهات مختلف بررسی و شناسایی کنیم. از دید ما، نوروز بهانه‌ای بزرگ برای توجه به ارزش‌های انسانی و ملی است. توجهی که اگر در طول سال تداوم یابد، حتما و قطعا، ما مردم ایران را سرآمد ملت‌های جهان از زاویه ارزش‌های انسانی می‌کند. در این یادداشت به وجوه خاصی از این توجه اشاره می‌کنیم.

باز هم بهار به خانه اردیبهشت اودلاجان آمد

به رسم سالیان، وقتی نوروز می‌آید، فرصتی دست می‌دهد روزها و هفته‌های یک سال گذشته را مرور کنیم و احیانا درسی برای سالِ پیشِ رو بگیریم. نوروز ۱۴۰۱ سومین نوروز خانه اردیبهشت اودلاجان است.

تمرین مهربانی!

تمرین مهربانی!

نوروز یک حقیقت بزرگ را برای ما افشا و تاکید می‌کند. نوروز به یادمان می‌آوردکه ما ایرانی‌ها مردمی سازگار، خوش‌خلق، نرم‌خو و مردم‌دوست هستیم. نوروز به ما گوشزد می‌کند که ما ایرانی‌ها، همیشه تاریخ، انسان‌هایی متمدن و اهل مدارا بوده‌ایم و رسوبات همین مدنیت و مدارا هنوز هم در رفتارهای نوروزی ما جاری است.