باز هم بهار به خانه اردیبهشت اودلاجان آمد

به رسم سالیان، وقتی نوروز می‌آید، فرصتی دست می‌دهد روزها و هفته‌های یک سال گذشته را مرور کنیم و احیانا درسی برای سالِ پیشِ رو بگیریم. نوروز ۱۴۰۱ سومین نوروز خانه اردیبهشت اودلاجان است.

تمرین مهربانی!

تمرین مهربانی!

نوروز یک حقیقت بزرگ را برای ما افشا و تاکید می‌کند. نوروز به یادمان می‌آوردکه ما ایرانی‌ها مردمی سازگار، خوش‌خلق، نرم‌خو و مردم‌دوست هستیم. نوروز به ما گوشزد می‌کند که ما ایرانی‌ها، همیشه تاریخ، انسان‌هایی متمدن و اهل مدارا بوده‌ایم و رسوبات همین مدنیت و مدارا هنوز هم در رفتارهای نوروزی ما جاری است.