نهادهای محله

نهادهای محله

. در جهان امروز، «شهر دوستدار کودک» یکی از سرفصل‌های مهم شهرسازی است. گفته می‌شود شهری که برای کودک امن و مناسب باشد، قطعا، برای همه گروه‌های سنی دیگر نیز امن و مناسب خواهدبود. بنابراین، هر طرح و برنامه‌ای برای متشکل‌کردن کودکان و فرزندان یک محله، علاوه بر تاثیر و نتیجه وحدت‌بخش آن بر اهالی و ساکنان محله، امری مترقی و پیشرو در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است.