شهر بدون تولید می‌میرد!

شهر بدون تولید می‌میرد!

وقتی نخستین چاه نفت ایران فواره زد، بنیان شهر مسجدسلیمان گذاشته‌شد. سال‌ها و دهه‌ها این شهر مورد حسد و حسرت همگنان شد. شهری پرجنب‌وجوش و امروزی با مردمی که از زندگی و کار خود راضی بودند. آیا امروز هم مسجدسلیمان باعث حسودی اغیار است؟ نه! نفت‌شهر هم همین سرنوشت را پیدا کرد و خیلی شهرهای دیگر هم که بر پایه تولید مشخصی شکل گرفته‌بودند وقتی آن تولید ازبین رفت شهر هم رو به ‌افول‌گذاشت. در نقطه مقابل شهرهایی چون آبادان، بهشهر و شاهی (قائمشهر) و . . . سرپا ماندند و هنوز تحرک و فعالیتی درخور دارند. این یک درس تاریخی است که اگر شهر تولید و زایندگی داشته‌باشد رشد و توسعه پیدا می‌کند و اگر نه، رو به افول می‌گذارد. با چنین نگاه و تجربه‌ای اگر به سیاست‌هایی که خواستار خروج کارخانه‌ها از شهر هستند توجه کنیم، ممکن است آن‌ را نپسندیم و طرد کنیم.

نفت تمدن صنعتی و معماری در خوزستان

نفت تمدن صنعتی و معماری در خوزستان

این مکان (مسجدسلیمان) آتشگاه و یکی از مراکز زرتشتیان بوده و علت انتخاب این محل از این نظر بوده که بر اثر گاز نفتی که از خلل و فرج زمین بالا می‌آمد و متصاعد می‌شد، این امکان را به‌وجود می‌آوردکه نیاکان ما آتش جاوید را برپای دارند. این منطقه کوهستانی است که از تپه‌ماهورهای متعددی تشکیل شده. در لابلای این تپه‌ها رودخانه کم‌آبی جریان دارد که حرکت پیچ‌درپیچ آن محله‌های مختلف مسجدسلیمان را به هم می‌دوزد.