گزارش مستند زمناکو

حتما دیدن مستند روایی «زمناکو» را می‌شود به همه توصیه کرد. مستندی کوبنده، پر از عشق‌و زیبا که بر گوشه تاریکی از عواقب جنگ نور می‌تاباند و زشتی و خشونت جنگ را بیشتر نمایان می‌کند، بی‌آنکه وارد صحنه‌های جنگ شود. در سی‌و نهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، مستند روایی «زمناکو» از مهدی قربانپور به نمایش در آمد. داستان مردی که در سه‌سالگی در بمباران شیمیایی حلبچه از عراق به ایران آورده می‌شودو توسط بانویی آبادانی که کارمند بهزیستی است و خود نیز جنگ‌زده است، به مشهد می‌آید و در آغوش و خانواده آن زن نازنین با نام کبری حمیدپور رشد و پرورش می‌یابد و به عرصه می‌رسد. کبری به خوبی و با جان و دل این بچه را نگهداری می‌کند و او تبدیل به عضوی از خانواده کبری می‌شود با خواهر و بردار و خاله. همه ایرانی. تا اینکه مادر، کبری، در شانزده‌سالگی این بچه، علی، چشم از این جهان می‌بندد و خلا وجود مادر برای علی و مشکل اساسی شناسنامه و عدم امکان یافتن شغل او را به تکاپو می‌اندازد تا «هویت» خود را جستجو کند.