دید و بازدید معمارانه

سوم اردیبهشت، در تقویم رسمی، روز معمار است. امسال، به دلیل تقارن این روز با روزهای ماه رمضان، دورهمیِ معمارها بصورت حضوری برگزار نشد. ولی، مثل معروفی است که «هر وقت ماهی را از آب بگیرند، تازه است». با خاطره روز معماری، در روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت دورِ هم جمع می‌شویم و کتابِ «یکصد معمار، یکصد انتخاب؛ جلد اول» را رونمایی می‌کنیم. کتابی منحصر بفرد در شناختِ آثار برجسته معماری معاصر ایران.